Пенсійні виплати

Пенсійна виплата – грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у випадках, передбачених Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення ”. Пенсійні виплати з пенсійних фондів здійснюються незалежно від отримання виплати за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням або з інших джерел.

 

Пенсійні виплати можуть бути таких видів:

 • пенсія на визначений строк;
 • одноразова пенсійна виплата.

 

Підставами для здійснення пенсійних виплат пенсійним фондом є:

 • Досягнення учасником фонду пенсійного віку, визначеного відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”.
 • Пенсійний вік, після досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, визначається за заявою учасника фонду, форма якої встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на 10 років. У заяві учасника фонду, де визначається дата настання його пенсійного віку, учасник фонду зобов’язаний зазначити вид обраної ним пенсійної виплати. Заява подається адміністратору пенсійного фонду не пізніше ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначеного учасником фонду. Учасник фонду має право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це заяви адміністратору не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку.

 • Визнання учасника фонду інвалідом.
 • У разі набуття учасником фонду права на отримання пенсії по інвалідності за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням виплата пенсії за рахунок коштів пенсійного фонду допускається раніше настання пенсійного віку. У цьому випадку учасник фонду має право визначити свій пенсійний вік після настання інвалідності та подати заяву адміністратору.
 • Медично підтверджений критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) учасника фонду.
 • Виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України.
 • Смерть учасника фонду.

 

Пенсійна виплата на визначений строк

Періодичність пенсійних виплат на визначений строк визначається учасником самостійно та розраховується на строк не менше десяти років від початку здійснення першої виплати. Виплата пенсії на визначений строк розпочинається з дня досягнення учасником фонду віку, визначеного в його заяві, із здійсненням першої виплати протягом 45 робочих днів.

 

Одноразова пенсійна виплата

Підставами для здійснення одноразових пенсійних виплат є:

 • медично підтверджений критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника фонду;
 • сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, який встановлюється державою (у 2011 році ця сума складала 45 000 гривень);
 • виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України;
 • смерть учасника фонду.

 

Успадкування та розподіл пенсійних коштів

Пенсійні кошти успадковуються особою (особами), яка є спадкоємцем власника таких коштів. Успадковані пенсійні кошти виплачуються спадкоємцям як одноразова пенсійна виплата.

Пенсійні кошти, накопичені за час перебування в шлюбі одним із подружжя у пенсійному фонді, є спільним майном подружжя, якщо інше не передбачено шлюбним контрактом. У разі розподілу пенсійних коштів у зв’язку з розірванням шлюбу кожна із сторін визначає пенсійний фонд для передачі належної їй частини пенсійних коштів.


Created by Siter.in.ua