Захист пенсійних накопичень

У нашій країні, на відміну від розвинених країн, особливо гостро постає питання ефективності та надійності збереження заощаджень. Недержавне пенсійне забезпечення є одним із найнадійніших способів накопичення, оскільки чинним законодавством передбачено жорстку систему захисту інтересів учасників Фонду. Це багатоступеневий контроль, що враховує кожен аспект діяльності Фонду:

  • Рада Фонду – єдиний орган управління та нагляду за діяльністю Фонду через контроль за діяльністю обслуговуючих компаній Фонду (адміністратора, компанії з управління активами, зберігача).
  • Постійний внутрішній контроль з боку адміністратора та компанії з управління активами.
  • Контроль з боку банківської установи, яка є зберігачем Фонду.
  • Професійний контроль зі сторони аудитора Фонду.
  • Державний контроль – здійснюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національним банком України, Антимонопольним комітетом України, а також іншими компетентними органами, що діють в межах своїх повноважень.
  • Особистий контроль, який здійснюється учасником безпосередньо завдяки можливості отримувати інформацію про стан індивідуального пенсійного рахунку в режимі реального часу.

 

Окрім того, законодавчо обумовлена ціла система обмежень по використанню активів Фонду, завдяки чому ці активи чітко відмежовані від активів адміністратора, компанії з управління активами, зберігача. За будь – яку шкоду, заподіяну Фонду, обслуговуючі компанії відповідають усім своїм майном, і навіть ліквідація чи банкрутство одного із суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення не несе за собою втрати пенсійних накопичень учасників.

 

Також існують жорсткі обмеження щодо диверсифікації (розподілу) активів Фонду, що значно знижує ризики портфеля недержавного пенсійного фонду, підвищує надійність їх інвестування та гарантує збереження:

 

 

Нормативна база з питань НПФ

Діяльність Недержавних пенсійних фондів в Україні регулюється наступними законами:


Created by Siter.in.ua